^Do góry
 • 1
  "Nasza szkoła określając się jako część misji Kościoła pragnie zachowywać i przekazywać jego nauczanie poprzez formację duchową całej społeczności szkolnej, tworzenie środowiska promującego wartości katolickie oraz dzielenie się doświadczeniem wiary."
 • 2
  "Działania [szkoły] będą owocne, gdy świat wartości wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego będzie zbieżny ze światem wartości proponowanym przez szkołę. Szkoła może jedynie wspierać rodziców w wychowaniu dziecka."
 • 3
  "Bardzo ważnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w naszej pracy wychowawczej jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych zdolności oraz możliwości każdego ucznia."
 • 4
  "W placówkach Fundacji troszczymy się o wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do Ojczyzny. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali zarówno światowe jak i europejskie dziedzictwo historyczne oraz kulturowe."
 • 5
  "…rodzice są naturalnymi oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego szkoły kładą szczególny akcent na ścisłą współpracę z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym."
baner

Turniej tenisa stołowego

OTO FINALIŚCI:

DZIEWCZĘTA, KAT. KL. III-IV

1 MIEJSCE – NATALIA MARTINEZ

DZIEWCZĘTA, KAT. KL. IV-V

1 MIEJSCE – JOANNA SUTKOWSKA

2 MIEJSCE – ZOFIA DĄBROWSKA

CHŁOPCY, KAT. KL. III-IV

1 MIEJSCE – SZYMON ROJEK

2 MIEJSCE – TYMON KOZIOŁ

3 MIEJSCE – TYTUS KOZIOŁ

4 MIEJSCE – ALEK ŁAZICKI

CHŁOPCY, KAT. KL. V-VI

1 MIEJSCE – MACIEJ BRZEZIŃSKI

2 MIEJSCE – KRZYSZTOF KRAKUS

3 MIEJSCE – FILIP MAJEWSKI

4 MIEJSCE – MICHAŁ BELINA

FUNKCJĘ „SUPERVISORA” PEŁNIŁ TOMASZ STOCKI

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY

p. Irena Skowron

NABOR NOWY

Najlepsza szkoła

w Warszawie

- najwyższy wynik Sprawdzianu szóstoklasistów

Projekty edukacyjne

logon

 

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego "Lepsza szkoła".

Copyright © 2013. KSP FNRR Rights Reserved.