^Do góry
 • 1
  "Nasza szkoła określając się jako część misji Kościoła pragnie zachowywać i przekazywać jego nauczanie poprzez formację duchową całej społeczności szkolnej, tworzenie środowiska promującego wartości katolickie oraz dzielenie się doświadczeniem wiary."
 • 2
  "Działania [szkoły] będą owocne, gdy świat wartości wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego będzie zbieżny ze światem wartości proponowanym przez szkołę. Szkoła może jedynie wspierać rodziców w wychowaniu dziecka."
 • 3
  "Bardzo ważnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w naszej pracy wychowawczej jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych zdolności oraz możliwości każdego ucznia."
 • 4
  "W placówkach Fundacji troszczymy się o wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do Ojczyzny. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali zarówno światowe jak i europejskie dziedzictwo historyczne oraz kulturowe."
 • 5
  "…rodzice są naturalnymi oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego szkoły kładą szczególny akcent na ścisłą współpracę z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym."
baner

Zaproszenie na szkolno-rodzinne spotkanie formacyjne z rodzicami-absolwentami

Drodzy Rodzice naszej szkoły!

W ramach naszego rodzinnego programu szkolno-formacyjnego chciałem chętnych z Was zaprosić na nietypowe spotkanie formacyjne. Odbędzie się ono 17 września (niedziela). Najpierw zapraszam na parafialną Mszę Świętą do kościoła bł. Władysława z Gielniowa na godz. 18, potem na poczęstunek do świetlicy szkolnej.

Nietypowość tego spotkania polega na:

   

    - zapraszam na to spotkanie tylko samych rodziców (bez dzieci)

   

    - oprócz Was - rodziców szkolnych została zaproszone grupa rodziców-absolwentów – tych, którzy uczestniczyli w naszych szkolno rodzinnych spotkaniach formacyjnych i wyjeżdżali na rekolekcje do Lichajówek, ale ich dzieci już zakończyły edukację w naszej szkole

   

    - głównym celem tego spotkania będzie podzielenie się i porozmawianie, jak rodzice, którzy już opuścili naszą szkołę, postrzegają ją w perspektywie kilku lat, szczególnie co było dla nich darem i bogactwem (być może „na bieżąco” nie jest łatwo to zobaczyć :)).

    Oczywiście wiele do powiedzenia mogą mieć także rodzice, których niektóre dzieci już opuściły szkołę, a inne jeszcze w niej pozostają.

    Chciałbym też, aby nam opowiedzieli jak, ich zdaniem, można przygotować lepiej nasze dzieci na wyzwania, które ich czekają po opuszczeniu naszej szkoły.

  

     - a – mamy nadzieję – będzie to również po prostu sentymentalne spotkanie, w trakcie którego porozmawiamy sobie o tym jak żyjemy i jakie są nasze dzisiejsze radości i troski wychowania

Ponieważ obiecałem „absolwentom” poczęstunek  :) chciałem prosić, aby kto może, w jakiś sposób dołożył się do tego poczęstunku – ciasteczkami, sałatką czy czymś innym. Na miejscu będzie kawa, herbata i zastawa.

Spotkanie zakończy się, gdy wyjdzie ostatni gość :)

Już Wam dziękuję i liczę na to, że zobaczymy się w przyszłą niedzielę!

Szczęść Boże

Ks. Marcin

NABOR NOWY

Najlepsza szkoła

w Warszawie

- najwyższy wynik Sprawdzianu szóstoklasistów

Projekty edukacyjne

logon

 

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego "Lepsza szkoła".

Copyright © 2013. KSP FNRR Rights Reserved.