^Do góry
 • 1
  "Nasza szkoła określając się jako część misji Kościoła pragnie zachowywać i przekazywać jego nauczanie poprzez formację duchową całej społeczności szkolnej, tworzenie środowiska promującego wartości katolickie oraz dzielenie się doświadczeniem wiary."
 • 2
  "Działania [szkoły] będą owocne, gdy świat wartości wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego będzie zbieżny ze światem wartości proponowanym przez szkołę. Szkoła może jedynie wspierać rodziców w wychowaniu dziecka."
 • 3
  "Bardzo ważnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w naszej pracy wychowawczej jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych zdolności oraz możliwości każdego ucznia."
 • 4
  "W placówkach Fundacji troszczymy się o wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do Ojczyzny. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali zarówno światowe jak i europejskie dziedzictwo historyczne oraz kulturowe."
 • 5
  "…rodzice są naturalnymi oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego szkoły kładą szczególny akcent na ścisłą współpracę z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym."
baner

O nas

Witaj na stronie Katolickiej Szkoły Podstawowej

Fundacji Na Rzecz Rodziny

 

Jesteśmy niepubliczną szkołą katolicką, która istnieje od 1 września 1999 r. Pracujemy już ponad 15 lat. Mamy uprawnienia szkoły publicznej. Spełniamy wszystkie związane z nimi wymagania kadrowe i  programowe. Posiadamy dekret J.E. Księdza Kardynała Józefa Glempa, ówczesnego biskupa Archidiecezji Warszawskiej, uznający szkołę za katolicką.

Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8:30. W klasach początkowych (I‑III) oprócz zajęć edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych przez wychowawcę odbywają się lekcje języka angielskiego (w kl. I-II: po 2 godz. tygodniowo, kl. III: 3, w kl. IV-VI: 4) oraz religii (2 godziny tygodniowo) i edukacji muzycznej.

 Po zajęciach obowiązkowych prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe: koła artystyczne (plastyczne, muzyczne),sportowe, językowe (polonistyczne, języka angielskiego), przyrodnicze, historyczne, matematyczne, informatyczne itp. Mogą brać w nich udział wszyscy uczniowie (bez dodatkowych opłat).

 Wszystkie zajęcia odbywają się w mało licznych grupach, dzięki temu łatwo jest nam zapewnić indywidualne podejście do każdego ucznia.

 Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w różnych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, zdobywają liczne nagrody. Mamy laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

 Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7:30 do 17:30 i zaprasza wszystkich chętnych. Wychowawcy proponują różne ciekawe zajęcia

Po uzgodnieniu z rodzicami istnieje możliwość odrabiania lekcji. Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą zjeść obiad.

 W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, reedukator. Współpracujemy także z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi.

W miarę potrzeb nasi uczniowie korzystają z bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologicznej.

 Proponujemy opiekę lekarza szkolnego, który wraz z pielęgniarką czuwa nad zdrowiem naszych uczniów, przeprowadza podstawowe badania, przypomina o okresowych szczepieniach, w razie potrzeby kieruje do lekarzy specjalistów.

 Nad rozwojem duchowym czuwa Ksiądz Prefekt wraz z panią katechetką oraz wychowawcami.

 Nauczanie i wychowanie w naszej szkole oparte jest na zasadach i wartościach katolickich.

 Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają egzaminy zewnętrzne. W ubiegłych latach średnia punktów uzyskiwana w naszej szkole ze Sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzanego w całym kraju przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jest zawsze wyższą od średniej na UrsynowieSzkoły ursynowskie otrzymują zawsze najwyższą średnią z dzielnic warszawskich. 

 

 • zajęcia lekcyjne od godz. 8:30
 • świetlica w godz. 7:30 – 17:30
 • obiady (catering)
 • pedagog
 • psycholog
 • logopeda
 • reedukator
 • Ksiądz Prefekt
 • lekarz
 • pielęgniarka
 • liczne zajęcia dodatkowe (w ramach opłat czesnego)
 • mało liczne grupy
 • wysokie wyniki nauczania
 • udział – z sukcesami – w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych

 

Copyright © 2013. KSP FNRR Rights Reserved.